Reklama / ad

Klasická Praha

Prašná brána - gotická brána z 15. století nacházející se na východním konci Celetné ulice. Zde je také začátek Královské cesty - tradiční korunovační cesty českých králů a dnes populární turistickou trasou vedoucí přes Karlův most až k Pražskému hradu.

Staroměstské náměstí - je nejdůležitějším náměstím Královského města pražského. Bylo hlavním středověkým tržištěm a vždy centrem dění. Každý kostel a dům zde má svoji historii. Náměstí dominuje památná socha náboženského reformátora Mistra Jana Husa.

Chrám Matky boží před Týnem - Starý městský církevní kostel, působivá gotická stavba velkoplepě překonávající Staroměstské náměstí. Byl určen pro lid a v 15. století se stal centrem husitských reforem. Byla zde také nalezena hrobka astronoma Tycho de Brahe.

Staroměstská radnice & Orloj - Staroměstská radnice jako symbol samosprávy byla postavena v roce 1338. Od té doby sousedila s mnoha budovami a také s domem s Orlojem, kde se od roku 1490 každý den a každou hodinu mezi 8.00 až 20.00 objevuje 12 apoštolů v malých okýnkách.

Karlův Most - nejznámější městská stavba byla postavena ve 14. století. Je zdobena 30 sochami přidávanými postupně od konce 17. století.

Staroměstská mostecká věž - byla postavena ve stejné době jako Karlův most - jako opevněná věž a také jako součást korunovační cesty českých králů. Ve věži je výstava hudebních nástrojů z Národního muzea.

Malostranské naměstí - srdce čtvrti, živé náměstí s velkým barokním palácem a renesančními měštanskými domy starými stejně jako slavná stoletá Malostranská kavárna.

kostel Sv. Mikuláše - historická barokní budova ve středu náměstí. Jedná se o palác,jehož přiléhající zvonice dominuje panoramatu Prahy na levém břehu. Je to největší a nejozdobenější z židovských kostelů založených v Praze.

Nerudova ulice - směřuje do severozápadní části Malostranského náměstí směrem k hradu. Pojmenovaná po básnikovi a romanopisci Janu Nerudovi. Pitoreskní ulice plná restaurací, kaváren a obchodů s ozdobnými nápisy, které se používali předtím než bylo zavedeno číselné adresování.

Zámecké schody - ulice rovnoběžná s ulicí Nerudovou, vedoucí k hradu. Nabízí skvělý výhled přes červené střechy, věže a domy na Malé Straně.

Pražský hrad - Založen kolem roku 870 Přemyslovskými knížaty a od té doby byl celý komplex budov mnohokrát přestavován. Rekonstrukce katedrály Sv. Víta byla dokoce provedena ve 20. století. Hlavní budovy jsou:

Katedála Sv. Víta - nalezneme ji na třetím nádvoří - nejstarší a nejdůležitější část hradu. Velkolepá stavba se stavila po 1000 let, hlavní průčelí dokončeno v roce 1929.

Španělský sál - vnitřní zdi byly zbudovány G.M.Filippim v letech 1602 - 1606,a přestavěny v 18. století. Zdi byly zdobeny zrcadly na freskách. V dnešní době je ve třech horních patrech Rudolfova galerie.

Královský palác - dřívější sídlo českých princů a králů, jsou zde 3 typy královských pokojů. Byly postaveny na zbytkách románského paláce knížete Soběslava (12.století). Postupné gotické a renesanční úpravy byly provedeny slavným českým králem Přemyslem Otakarem II, Karlem IV a Vladislavem Jagellonským. Nejpozoruhodnější je gotický Vladislavský sál - nejznámější sál středověké Prahy s neuvěřitelnou křížovou klenbou. Dnes se zde konají presidentské volby a reprezentativní události.

Zlatá ulička - nejnavštěvovanější česká ulička s barevnými domky postavenými chudinou v 16. století a později pravděpodobně obydlená alchymisty v době Rudolfa II. Jednou ze slavných osob žijících zde byl Franz Kafka.

Královská zahrada - navržena v renesančním stylu za vlády Ferdinanda I Habsburského, který zde nechal postavit Letohrádek královny Anny. Další známé stavby zde jsou Zpívající fontána a Míčovna. Zahrady jsou otevřeny v letním období.

Belveder - nachází se na východním konci zahrady. První královská stavba postavená pro zábavu. Postaven pro ženu Ferdinanda I. jako dar. Manželský pár je zvěčněný v reliéfech zdobících fasádu.

Loreta - pravděpodobně nejexotičtější kousek barokní fantasie v Praze. Byl postaven jako součást plánu na rekatolizaci lidí po Třicetileté válce. 27 zvonů ve zvonici zvoní každou hodinu melodii "Pozdraven buď na tisíckrát".

Strahovský kláštěr - založen Premonstrátskými mnichy v roce 1140, který započal jejich program celibátu a tichém rozjímání. V dnešní době se zde nahází slavná knihovna a náboženské relikvie.

 
< Předch.